Top

Aug 2021

 1. 圖片
  15Aug
  Watch the e-brochure first!
 2. 圖片
  29Aug
  Yi-Ju Chen Wen-Tso Chen,violin
  Szu-Chi Li, viola
  Pin-Wei Su, cello
  Yi-Jung Su,double bass
  Anders Norell, flute
  Chun-Yen Lai, clarinet
  Shannon Shuen Chieh, harp
  Chun-Chieh Yen,piano
 3. 圖片
  30Aug
  Yi-Chih Lu,piano

Sep 2021

 1. 圖片
  9Sep
  Jun Märkl, conductor
  Grace Lin, soprano
 2. 圖片
  12Sep
  Jun Märkl, conductor
  Grace Lin , soprano
 3. 圖片
  17Sep
  Tien-Chi Lin, conductor
  Zhi-Wen Yan, Wen-Yu Luo, Hai-Chun Chu, Wei-Jie Huang, Sauljaljui, singers
  Hai-Yun Cheng, Mezzo-Soprano
  Wen-I Tseng, Bass
  National Symphony Orchestra, National Taiwan Hakka Children’s Choir, Si Zhua Jazz Quartet
 4. 圖片
  19Sep
  Chun-Chieh Yen,piano
  Chang-Wen Hung Meng-Fong Tsai,violin
  Ya-Han Huang, viola
  I-Ting Chen,cello
  Yi-Jung Su,double bass
 5. 圖片
  24Sep
  Jun Märkl, conductor
  Richard Lin, violin
 6. 圖片
  25Sep
  Yao-Yu Wu, conductor
  Richard Lin, violin

Oct 2021

 1. 圖片
  2Oct
  Richard Lin Hao-Tun Teng,violin
  Grace Huang Jubel Chen,viola
  Yi-Shien Lien Jih-Sheng Huang, cello
 2. 圖片
  8Oct
  Yao-Yu Wu, conductor
  William Wei, violin
 3. 圖片
  22Oct
  Yao-Yu Wu, conductor
  Yi-Chih Lu, piano
 4. 圖片
  23Oct
  Ting-Yuh Wu, Chia-Hao Lee, Chih-Hong Tseng, Chu-Chun Tsai, violin
  Yen-Ting Wu, Chao-Ying Lu, viola
  Jih-Sheng Huang, cello
  Hsin-Chieh Tsai, double bass
  I-Chun Huang, piano
 5. 圖片
  30Oct
  Ting-Yuh Wu, Chia-Hao Lee, Chih-Hong Tseng, Chu-Chun Tsai, violin
  Yen-Ting Wu, Chao-Ying Lu, viola
  Jih-Sheng Huang, cello
  Hsin-Chieh Tsai, double bass
  I-Chun Huang, piano

Nov 2021

 1. 圖片
  5Nov
  Yin-Fang Chang, conductor
  Anders Norell, flute
  Shannon Chieh, harp
 2. 圖片
  6Nov
  Hao-Tun Teng, Wen-Tso Chen, violin
  Grace Huang, Jubel Chen, viola
  Yi-Shien Lien, Jih-Sheng Huang, cello
 3. 圖片
  20Nov
  Yao-Yu Wu, conductor
  Nikolai Saratovsky, piano
 4. 圖片
  27Nov
  Jun Märkl, conductor
  Szu-Yun Cheng, soprano
  Yu-Chung John Ku, Wei-Chun Regina Chang, chorus master
  Taipei Philharmonic Chorus
 5. 圖片
  28Nov
  Cheng-Mei Sun, violin
  Chi-Chuan Teng, viola
  Chih-Yin Wei, cello
  Yu-Ting Hsu, piano

Dec 2021

 1. 圖片
  3Dec
  Jun Märkl, conductor
  Chun-Chieh Yen, Yi-Chih Lu, piano
 2. 圖片
  5Dec
  Yu-Ting Huang, Yi-Ju Chen , violin
  Szu-Chi Li, viola
  Pin-Wei Su, cello
  Hsin-Chieh Tsai, double bass
  Loo-Kit Chong, trumpet
  Chung-Hua Weng, piano
 3. 圖片
  10Dec
  Jun Märkl, conductor
  Grace Lin, soprano
  Ting-Yu Fan, alto
  Fernando Wang, tenor
  Wen-Hao Tsai, bass
  Yu-Chung John Ku, Wei-Chun Regina Chang, chorus master
  Taipei Philharmonic Chorus
  Taipei Philharmonic Chamber Choir
 4. 圖片
  11Dec
  Jun Märkl, conductor
  Chun-Chieh Yen, Yi-Chih Lu, piano
 5. 圖片
  11Dec
  Ke-Chia Chen, lecturer
  Meng-Fong Tsai, Chang-Wen Hung, violin
  Ya-Han Huang, viola
  I-Ting Chen, cello
  Chika Miyazaki, flute
  Yi-Lin Chen, clarinet
  Jia-Lin Lee, bassoon
  Chung-Hua Weng, piano
 6. 圖片
  12Dec
 7. 圖片
  31Dec
  Ping Heng Lydia Wen-Chen Kuo, producer
  Su-Han Yang, conductor
  Hao-Tun Teng, soloist
  Wen-Chung Lin, choreographer
  Jing-Ru Lin, costume & style design
  Dar-Lurn Liu, stage space planning
  Channel Huang, lighting design
  National Symphony Orchestra
  Dance Forum Taipei

Jan 2022

 1. 圖片
  6Jan
  Shao-Chia Lü, conductor
  Paul Huang, violin
 2. 圖片
  13Jan
 3. 圖片
  14Jan
  Paul Huang, Chih-Hong Tseng, violin
  Scott Lee, Chao-Ying Lu, viola
  Ying-Chi Tang, Jih-Sheng Huang, cello
 4. 圖片
  15Jan
  Paul Huang, Chih-Hong Tseng, violin
  Scott Lee, Chao-Ying Lu, viola
  Ying-Chi Tang, Jih-Sheng Huang, cello
 5. 圖片
  16Jan
  Chika Miyazaki, flute
  Tung Nguyen Hoang, oboe
  Ti Huang, clarinet
  I-Hsiu Chen, bassoon
  Pin-Chun Liu, horn
 6. 圖片
  16Jan
  Paul Huang, Chih-Hong Tseng, violin
  Scott Lee, Chao-Ying Lu, viola
  Ying-Chi Tang, Jih-Sheng Huang, cello
 7. 圖片
  28Jan
  Jun Märkl, conductor
  National Symphony Orchestra

Feb 2022

 1. 圖片
  25Feb
  Chih-Hong Tseng, Chu-Chun Tsai, Jiachi Huang, Ting-Fang Lee, Cecilia Fang, Wen-Tso Chen, Wei-Hong Chen, Chang-Wen Hung, Meng-Fong Tsai, violin
  Chao-Ying Lu, Ya-Han Huang, Yen-Ting Wu, viola
  Ying-Chi Tang, Yi-Hsien Lin, I-Ting Chen cello
  Yi-Jung Su, Pei-Chih Chen, double bass

Mar 2022

 1. 圖片
  12Mar
  Su-Han Yang, conductor
  Nikolai Saratovsky, piano
  National Symphony Orchestra
 2. 圖片
  18Mar
  Wei-Hong Chen, violin
  Jubel Chen, viola
  Jih-Sheng Huang, cello
  Tung Nguyen Hoang, oboe
  Chung-Hua Weng, piano
 3. 圖片
  26Mar
  Yin-Fang Chang, conductor
  Yi-Sheng Hsu, host
  NSO musicians
 4. 圖片
  27Mar
  Chika Miyazak, flute
  Tung Nguyen Hoang, oboe
  Ti Huang, clarinet
  I-Hsiu Chen, bassoon
  Pin-Chun Liu, horn
  Sebastian Efler, Timpani

Apr 2022

 1. 圖片
  9Apr
  Lin-Yu Liou, Diau-Long Shen, lecturer
  Chu-Chun Tsai, Chih-Hong Tseng, violin
  Ying-Chi Tang, cello
  Chika Miyazaki, flute
  Tung Nguyen Hoang, oboe
  Chun-Yen Lai, clarinet
  Kai-Yu Jian, bassoon
  Yi-Hsin Liu, horn
  Pi-Tzu Yang, Chen-Hsing Chen, percussion
  Grace Lin, Szu-Yun Cheng, soprano
  Julian Lo, bass-baritone
  Chung-Hua Weng, piano
 2. 圖片
  9Apr
  Chang-Wen Hung, Meng-Fong Tsai, violin
  Ya-Han Huang, viola
  I-Ting Chen, cello
  Vera Hui-Pin Hsu, piano
 3. 圖片
  15Apr
  Kun Woo Paik, piano
  Hao-Tun Teng, Chih-Hong Tseng, violin
  Grace Huang,viola
  Yi-Shien Lien, cello
  Yi-Jung Su, double bass
 4. 圖片
  24Apr
  Tung-Chieh Chuang, conductor
  Richard Lin, violin
 5. 圖片
  30Apr
  Tung-Chieh Chuang,conductor
  Kun Woo Paik,piano

May 2022

 1. 圖片
  1May
  violin/Wen-Tso Chen
  cello/Yi-Hsien Lin, Ying-Chi Tang, Pin-Wei Su, Chih-Yin Wei
  piano/Ying-Chu Su
 2. 圖片
  7May
  - Conductor|Yao-Yu Wu
  - National Symphony Orchestra
  - Jazz Piano|YuYing Hsu
  - TPO Jazz Band:
  *Trumpet|Danny Deysher
  *Trombone|Brandon Lin
  *Tenor Saxophone|Jim Geddes.Damiano Niccolini
  *Baritone Saxophone|Chih-Huan Wu
  *Guitar|Ben Holt
  *Bass|Derrick Lin
  *Drums|Baron Jan
  *Keyboard| Yun-Yen Ho
 3. 圖片
  8May
  - Conductor|Yao-Yu Wu
  - National Symphony Orchestra
  - Jazz Piano|YuYing Hsu
  - TPO Jazz Band:
  *Trumpet|Danny Deysher
  *Trombone|Brandon Lin
  *Tenor Saxophone|Jim Geddes.Damiano Niccolini
  *Baritone Saxophone|Chih-Huan Wu
  *Guitar|Ben Holt
  *Bass|Derrick Lin
  *Drums|Baron Jan
  *Keyboard| Yun-Yen Ho
 4. 圖片
  8May
 5. 圖片
  28May

Jun 2022

 1. 圖片
  1Jun
  Su-Han Yang
  Richard Lin, violin
 2. 圖片
  8Jun
  Su-Han Yang, conductor
  Richard Lin, violin
 3. 圖片
  18Jun
  Mei-Ann Chen, conductor
  Zlata Chochieva, piano
 4. 圖片
  24Jun
  Shao-Chia Lü, conductor
  Paul Huang, violin
 5. 圖片
  26Jun
  Li-Chin Huang, soprano
  Chu-Chun Tsai, Chih-Hong Tseng, violin
  Chao-Ying Lu, viola
  Ying-Chi Tang, cello
  Chung-Hua Weng, piano

Jul 2022

 1. 圖片
  1Jul
  Shao-Chia Lü, conductor
 2. 圖片
  2Jul
  Anders Norell,flute
  I-Ching Wang,oboe
  Chun-Yen Lai,clarinet
  Kai-Yu Jian,bassoon
  Jen-Hsien Huang,horn
  Pei-Yao Wang,piano
 3. 圖片
  9Jul
  - Conductor|Yao-Yu Wu
  - National Symphony Orchestra
  - Jazz Piano|YuYing Hsu
  - TPO Jazz Band:
  *Trumpet|Danny Deysher
  *Trombone|Brandon Lin
  *Tenor Saxophone|Jim Geddes.Damiano Niccolini
  *Baritone Saxophone|Chih-Huan Wu
  *Guitar|Ben Holt
  *Bass|Derrick Lin
  *Drums|Baron Jan
  *Keyboard| Yun-Yen Ho
 4. 圖片
  10Jul
  - Conductor|Yao-Yu Wu
  - National Symphony Orchestra
  - Jazz Piano|YuYing Hsu
  - TPO Jazz Band:
  *Trumpet|Danny Deysher
  *Trombone|Brandon Lin
  *Tenor Saxophone|Jim Geddes.Damiano Niccolini
  *Baritone Saxophone|Chih-Huan Wu
  *Guitar|Ben Holt
  *Bass|Derrick Lin
  *Drums|Baron Jan
  *Keyboard| Yun-Yen Ho
 5. 圖片
  16Jul
  Jun Märkl, conductor
  Yi-Hsin Cindy Liu, horn
 6. 圖片
  17Jul
  Jun Märkl, lecturer, NSO Music Director
  Yao-Yu Wu, Su-Han Yang, Translator, NSO Associate Conductor
  Hao-Tun Teng, Yi-Ju Chen, Wen-Tso Chen, violin
  Szu-Chi Li, viola
  Yi-Shien Lien, Pin-Wei Su, cello
  May-Lin Ju, Clarinet
  Nikolai Saratovsky, Chung-Hua Weng, piano
 7. 圖片
  22Jul
  Jun Märkl,conductor
  I-Chiao Shih,mezzo soprano
 8. 圖片
  24Jul
  Jun Märkl,conductor
  Grace Lin,soprano
  Fernando Wang,Claude Lin,tenor
  Nathan Berg,baritone bass
  Julian Lo,bass
  Ching-Ying Hung, Yen-Yin Chu, Hsin-Yi Kuo, Kuen-Huei Lin,chorus masters
  Taipei Male Choir
  Taipei Youth Choir
  Taipei Arts Female Choir
  Yi-Phone Female Choir
  Cheng Kong High School Alumni Chorus