LA LA LAND in Concert

LA LA LAND in Concert


2022-05-07 Sat 15:001500 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3200Buy
2022-05-08 Sun 15:001500 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3200Buy
- Conductor|Yao-Yu Wu
- National Symphony Orchestra
- Jazz Piano|YuYing Hsu
- TPO Jazz Band:
*Trumpet|Danny Deysher
*Trombone|Brandon Lin
*Tenor Saxophone|Jim Geddes.Damiano Niccolini
*Baritone Saxophone|Chih-Huan Wu
*Guitar|Ben Holt
*Bass|Derrick Lin
*Drums|Baron Jan
*Keyboard| Yun-Yen Ho


Co-presenter:National Symphony Orchestra,MNA