NSO-Entanglements of Music and Poetry: Jiang Wen-Ye's Ensemble Songs

NSO-Entanglements of Music and Poetry: Jiang Wen-Ye's Ensemble Songs


2022-04-09 Sat 14:30National Recital Hall400 Buy
Lin-Yu Liou, Diau-Long Shen, lecturer
Chu-Chun Tsai, Chih-Hong Tseng, violin
Ying-Chi Tang, cello
Chika Miyazaki, flute
Tung Nguyen Hoang, oboe
Chun-Yen Lai, clarinet
Kai-Yu Jian, bassoon
Yi-Hsin Liu, horn
Pi-Tzu Yang, Chen-Hsing Chen, percussion
Grace Lin, Szu-Yun Cheng, soprano
Julian Lo, bass-baritone
Chung-Hua Weng, piano

Jiang Wen-Ye:
The Story of the Beggar
Pastoral
The Heartache of A girl
Old Tree Poem
Hengchun Tune