Top

Jul 2020

 1. 圖片
  15Jul

Sep 2020

 1. 圖片
  19Sep
  Shao-Chia Lü, conductor
  Akiko Suwanai, violin
  Yu-Chung John Ku, Wei-Chun Regina Chang, chorus master
  Taipei Philharmonic Chorus
 2. 圖片
  20Sep
  Akiko Suwanai, Hao-Tun Teng, violin
  Grace Huang, Jubel Chen, viola
  Yi-Shien Lien, Jih-Sheng Huang, cello
 3. 圖片
  25Sep
  Shao-Chia Lü, conductor
  Thomas Hampson, baritone
 4. 圖片
  26Sep
  Shao-Chia Lü, conductor
  Thomas Hampson, baritone
 5. 圖片
  27Sep
  Albert Xu, lecturer
  CHIEN Wen-Pin, moderator
  Yin-Fang Chang, conductor
  Chan-Yu Yeh, baritonein,

Oct 2020

 1. 圖片
  17Oct
  Tung-Chieh Chuang, conductor
  I-Ching Li, violin
 2. 圖片
  18Oct
  Yuan-Pu Chiao, lecturer
  Hao-Tun Teng, violin
  Yi-Shien Lien, cello
  Chika Miyazaki, flute
  Ling-Hui Lin, soprano
  Yi-Chih Lu, piano
 3. 圖片
  23Oct
  Mei-Ann Chen, conductor
  Alisa Weilerstein, cello
 4. 圖片
  25Oct
  Chang-Wen Hung, violin
  Meng-Fong Tsai, violin
  Ya-Han Huang, viola
  I-Ting Chen, cello
  Hui-Pin Hsu, piano

Nov 2020

 1. 圖片
  21Nov
  Yin-Fang Chang, conductor
  Vadym Kholodenko, piano
 2. 圖片
  22Nov
  Yin-Fang Chang, conductor
  Vadym Kholodenko, piano
 3. 圖片
  28Nov
  Vassily Sinaisky, conductor
  Paul Huang, violin
 4. 圖片
  29Nov
  Paul Huang, Chih-Hong Tseng, Chu-Chun Tsai, violin
  Chao-Ying Lu, viola
  Ying-Chi Tang, cello
  Shuen Chieh, harp
  Helen Huang, piano

Dec 2020

 1. 圖片
  4Dec
  Paul Huang, Chih-Hong Tseng, Chu-Chun Tsai, violin
  Chao-Ying Lu, viola
  Ying-Chi Tang, cello
  Shuen Chieh, harp
  Helen Huang, piano
 2. 圖片
  5Dec
  Paul Huang, Chih-Hong Tseng, Chu-Chun Tsai, violin
  Chao-Ying Lu, viola
  Ying-Chi Tang, cello
  Shuen Chieh, harp
  Helen Huang, piano
 3. 圖片
  10Dec
  Jörg Widmann, conductor
  Carolin Widmann, violin
 4. 圖片
  11Dec
  Jörg Widmann, clarinet
  Carolin Widmann, Hao-Tun Teng, I-Ching Li, violin
  Grace Huang, viola
  Yi-Shien Lien, cello
  Pei-Yao Wang, piano
 5. 圖片
  31Dec
  Shao-Chia Lü, conductor
  Ling-Hui Lin, soprano
  Ho-Yoon Chung, tenor
  Carlo Kang, baritone
  Julian Lo, bass
  Yu-Chung John Ku, Wei-Chun Regina Chang, chorus master
  Taipei Philharmonic Chorus

Jan 2021

 1. 圖片
  9Jan
  Markus Stenz, conductor
  Albrecht Mayer, oboe
 2. 圖片
  10Jan
  Albrecht Mayer, I-Ching Wang, oboe
  Teng, Hao-Tun, Richard Lin, violin
  Jubel Chen, viola
  Yi-Shien Lien, cello
  Yi-Jung Su, double bass
  May-Lin Ju, Cheng-Jung Sun, clarinet
  Chun-Yen Lai, Wei-I Chu,basset horn
  Kai-Yu Jian, I-Hsiu Chen, bassoon
  Pin-Chun Liu, Jer-Yun Huang, Jen-Hsien Huang, Wan-Ju Wang, horn
 3. 圖片
  16Jan
  Tan Dun, conductor
  Simone Rubino, percussion
 4. 圖片
  17Jan
  Yi-Chun Chen, Yi-Ju Chen, violin
  Szu-Chi Li, viola
  Pin-Wei Su, cello
  Chung-Hua Weng, piano

Mar 2021

 1. 圖片
  6Mar
  Enrique Mazolla, conductor
  Wen-Sinn Yang, cello
 2. 圖片
  12Mar
  Miguel Harth-Bedoya, conductor
  Lucas Jussen, Arthur Jussen, piano
 3. 圖片
  18Mar
  Leonard Slatkin, conductor
 4. 圖片
  19Mar
  Yuan-Pu Chiao, lecturer
  Grace Lin, soprano
  Jo-Pei Wang, mezzo-soprano
  Yi-Wei Lin, tenor
  Julian Lo, bass
  Hui Pin Hsu, piano
 5. 圖片
  26Mar
  Leonard Slatkin, conductor
  Paul Huang, violin
 6. 圖片
  28Mar
  Leonard Slatkin, conductor
  Paul Huang, violin

Apr 2021

 1. 圖片
  11Apr
  Yin-Fang Chang, conductor
  Hao-Tun Teng, Yi-Chun Chen, Wen-Tso Chen, violin
  Chao-Ying Lu, Jubel Chen, Ya-Han Huang, viola
  Jih-Sheng Huang, Yu-Wen Wang, cello
  Yi-Jung Su, Pei-Chih Lien, double bass
  Anders Norell, flute
  Chun-Yen Lai, clarinet
  Kai-Yu Jian, bassoon
  Jen-Hsien Huang, Jer-Yun Huang, horn
  Nicolas Rusillon, trumpet & cornet
  Kun-Ying Lee, trombone
  Ting-Chuan Chen, percussion
 2. 圖片
  17Apr
  Joshua Weilerstein, conductor
  Dmitry Masleev, piano
 3. 圖片
  23Apr
  Mikhail Agrest, conductor
  Olga Peretyatko, soprano
 4. 圖片
  29Apr
  Antoni Wit, conductor
  Ilya Gringolts, violin
 5. 圖片
  30Apr
  Chih-Hong Tseng, Chu-Chun Tsai, violin
  Chao-Ying Lu, viola
  Ying-Chi Tang, cello
  Chun-Yen Lai, clarinet
  I-Hsiu Chen, bassoon
  Loo-Kit Chong, trumpet
  Chung-Hua Weng, piano

May 2021

 1. 圖片
  8May
  Carl St. Clair, conductor
  Alexander Romanovsky, piano
 2. 圖片
  14May
  Darrell Ang, conductor
  Tine thing Helseth, trumpet
 3. 圖片
  15May
  Chika Miyazaki, flute
  Tung Nguyen Hoang, oboe
  Ti Huang, clarinet
  I-Hsiu Chen, bassoon
  Pin-Chun Liu, horn
  Sebastian Efler, percussion
 4. 圖片
  20May
  Günther Herbig, conductor
  Sergey Khachatryan, violin

Jun 2021

 1. 圖片
  11Jun
  Ting-Yuh Wu, Chia-Hao Lee, violin
  Yen-Ting Wu, viola
  Jih-Sheng Huang, cello
  Hsin-Chieh Tsai, double bass
  I-Chun Huang, piano
 2. 圖片
  25Jun
  Antje Weithaas, direct & violin
 3. 圖片
  27Jun
  Yi-Chun Chen, Yi-Ju Chen, violin
  Szu-Chi Li, Ya-Han Huang, viola
  Pin-Wei Su, Yu-Wen Wang, cello
  Yi-Jung Su, double bass
  Fang-Hao Chao, baritone
  Ying-Chu Su, piano

Jul 2021

 1. 圖片
  9Jul
  Shao-Chia Lü, conductor
  Stephen Hough, pian
 2. 圖片
  16Jul
  Shao-Chia Lü, conductor
  Jean-Michel Criqui, director
  Martin Andersson, vocal coach

  Lucio Gallo, Falstaff
  Roberto de Candia, Ford
  Grace Lin, Alice
  Li-Chin Huang, Nannette
  Jo-Pei Weng, Meg Page
  Pei-Chi Chen, Mrs. Quickly
  Ya-Chung Huang, Fenton
  Shih-Chao Lee, Dr. Cajus
  Yi-Wei Lin, Bardolfo
  Julian Lo, Pistola
 3. 圖片
  18Jul
  Shao-Chia Lü, conductor
  Jean-Michel Criqui, director
  Martin Andersson, vocal coach

  Lucio Gallo, Falstaff
  Roberto de Candia, Ford
  Grace Lin, Alice
  Li-Chin Huang, Nannette
  Jo-Pei Weng, Meg Page
  Pei-Chi Chen, Mrs. Quickly
  Ya-Chung Huang, Fenton
  Shih-Chao Lee, Dr. Cajus
  Yi-Wei Lin, Bardolfo
  Julian Lo, Pistola