Top

Jul 2020

 1. 圖片
  15Jul

Aug 2020

 1. 圖片
  22Aug

Sep 2020

 1. 圖片
  5Sep
 2. 圖片
  6Sep
 3. 圖片
  19Sep
  Shao-Chia Lü, conductor
  Ray Chen, violin
  Yu-Chung John Ku, Wei-Chun Regina Chang, chorus master
  Taipei Philharmonic Chorus
 4. 圖片
  25Sep
  Shao-Chia Lü, conductor
  Nai-Yuan Hu, Ray Chen, William Wei, violin
 5. 圖片
  26Sep
  Shao-Chia Lü, conductor
  Nai-Yuan Hu, Ray Chen, William Wei, violin

Oct 2020

 1. 圖片
  4Oct
 2. 圖片
  9Oct
 3. 圖片
  17Oct
  Yao-Yu Wu, conductor
  I-Ching Li, violin
 4. 圖片
  18Oct
  Yuan-Pu Chiao, lecturer
  Hao-Tun Teng, violin
  Yi-Shien Lien, cello
  Chika Miyazaki, flute
  Ling-Hui Lin, soprano
  Yi-Chih Lu, piano
 5. 圖片
  25Oct
  Chang-Wen Hung, violin
  Meng-Fong Tsai, violin
  Ya-Han Huang, viola
  I-Ting Chen, cello
  Hui-Pin Hsu, piano
 6. 圖片
  31Oct
  Jun Märkl, conductor
  Radovan Vlatković, horn

Nov 2020

 1. 圖片
  3Nov
  Radovan Vlatković, horn
  I-Ching Li, Chang Wen Hung, Meng-Fong Tsai, violin
  Ya-Han Huang, viola
  I-Ting Chen, cello
  Chun-Yen Lai, clarinet
  Pei-Yao Wang, piano
 2. 圖片
  6Nov
  Jun Märkl, conductor
  Chun-Chieh Yen, pianist
 3. 圖片
  21Nov
  Yin-Fang Chang, conductor
  Ching-Yun Hu, piano
 4. 圖片
  22Nov
  Yin-Fang Chang, conductor
  Ching-Yun Hu, piano
 5. 圖片
  28Nov
  Shao-Chia Lü, conductor
  Paul Huang, violin
 6. 圖片
  29Nov
  Paul Huang, Chih-Hong Tseng, Chu-Chun Tsai, violin
  Chao-Ying Lu, viola
  Ying-Chi Tang, cello
  Shuen Chieh, harp
  Evan Wong, piano

Dec 2020

 1. 圖片
  4Dec
  Paul Huang, Chih-Hong Tseng, Chu-Chun Tsai, violin
  Chao-Ying Lu, viola
  Ying-Chi Tang, cello
  Shuen Chieh, harp
  Evan Wong, piano
 2. 圖片
  5Dec
  Paul Huang, Chih-Hong Tseng, Chu-Chun Tsai, violin
  Chao-Ying Lu, viola
  Ying-Chi Tang, cello
  Shuen Chieh, harp
  Evan Wong, piano
 3. 圖片
  11Dec
  Piano/⊕Wu Han
  Violin/⊕Kristin Lee, ⊕Richard Lin, Hao-Tun Teng, Yi-Ju Chen, Yi-Chun Chen, Chih-Hong Tseng
  Viola/⊕Matthew Lipman, ⊕Yura Lee, Szu-Chi Li
  Cello/⊕Keith Robinson, ⊕Dmitri Atapine, Yi-Shien Lien, I-Ting Chen, Pin-Wei Su, Ying-Chi Tang, Yu-Wen Wang
  Flute/Anders Norell
  Calrinet/Chun-Yen Lai
  Harp/Shuen Chieh

  ⊕The Chamber Music Society of Lincoln Center musicians.
 4. 圖片
  18Dec
 5. 圖片
  31Dec
  Shao-Chia Lü, conductor
  Ling-Hui Lin, soprano
  Ho-Yoon Chung, tenor
  Julian Lo, bass
  Yu-Chung John Ku, Wei-Chun Regina Chang, chorus master
  Taipei Philharmonic Chorus

Jan 2021

 1. 圖片
  9Jan
  Li-Pin Cheng, conductor
  Ray Chen, violin
 2. 圖片
  16Jan
  Shao-Chia Lü, Conductor
  I-Ching Wang,Oboe
  Chun-Yen Lai,Clarinet
  Kai –Yu Jian,Bassoon
  Yi-Hsin Cindy Liu,Horn
 3. 圖片
  17Jan
  Yi-Chun Chen, Yi-Ju Chen, violin
  Szu-Chi Li, viola
  Pin-Wei Su, cello
  Chung-Hua Weng, piano

Mar 2021

 1. 圖片
  6Mar
  Su-Han Yang, conductor
  Wen-Sinn Yang, cello
 2. 圖片
  12Mar
  Richard Lin, Hao-Tun Teng, violin
  Grace Huang, Jubel Chen, viola
  Wen-Sinn Yang, Jih-Sheng Huang, cello
  Yi-Jung Su, double bass
  Anders Norell, flute
  I-Ching Wang, oboe
  May-Lin Ju, Chun-Yen Lai, clarinet
  Kai-Yu Jian, En-Yi Chien, bassoon
  Jen-Hsien Huang, Jer Yun Huang, horn
 3. 圖片
  18Mar
  Jun Märkl, conductor
 4. 圖片
  19Mar
  Yuan-Pu Chiao, lecturer
  Grace Lin, soprano
  Yu Chen, mezzo-soprano
  Yi-Wei Lin, tenor
  Julian Lo, bass
  Hui-Pin Hsu, piano
 5. 圖片
  26Mar
  Jun Märkl, conductor
  Paul Huang, violin

Apr 2021

 1. 圖片
  11Apr
  Yin-Fang Chang, conductor
  Hao-Tun Teng, Yi-Chun Chen, Wen-Tso Chen, violin
  Chao-Ying Lu, Jubel Chen, Ya-Han Huang, viola
  Jih-Sheng Huang, Yu-Wen Wang, cello
  Yi-Jung Su, Pei-Chih Lien, double bass
  Anders Norell, flute
  Chun-Yen Lai, clarinet
  Kai-Yu Jian, bassoon
  Jen-Hsien Huang, Jer-Yun Huang, horn
  Nicolas Rusillon, cornet
  Kun-Ying Lee, trombone
  Ting-Chuan Chen, percussion
  Ming-Hui Lin, yangqin
  Yi-Sheng Hsu, narrator
 2. 圖片
  17Apr
  Meng-Chieh Liu, direct&piano
  Yin-Fang Chang, conductor
  Nicolas Rusillon, trumpet
  Hao-Tun Teng, Ting-Fang Lee, Yee-Nong Chen, Chu-Chun Tsai, Cecilia Fang, Jiachi Huang, Chia-Chi Lai
  Yi-Ju Chen, Cheng-Mei Sun, Wen-Tso Chen, Chang-Wen Hung, Meng-Fong Tsai, I-Hui Wu
  Grace Huang, Chi-Chuan Teng, Szu-Chi Li, Ping-Chang Tsai, Jubel Chen
  Yi-Shien Lien, Chih-Yin Wei, Yi-Hsien Lin, Pinwei Su, You-Wen Chou
  Yung-Ho Fu, Pei-Chih Lien
  Anders Norell, Mei-Chuan Chung
  I-Ching Wang, Shu-Ting Yang
  Chun-Yen Lai, Cheng-Jung Sun
  Kai-Yu Jian, En-Yi Chien
  Pin-Chun Liu, Jer-Yun Huang
  Chang-Po Chen, Ching-Min Chang
  Sebastian Efler
 3. 圖片
  23Apr
  Mikhail Agrest, conductor
  Veronica Dzhioeva, soprano
 4. 圖片
  29Apr
  Shao-Chia Lü, conductor
  Li Keng, soprano
  Ting-Yu Fan, alto
  Taipei Philharmonic Chorus
  National Symphony Orchestra
 5. 圖片
  30Apr
  Chih-Hong Tseng, Chu-Chun Tsai, violin
  Chao-Ying Lu, viola
  Ying-Chi Tang, cello
  Chun-Yen Lai, clarinet
  I-Hsiu Chen, bassoon
  Loo-Kit Chong, trumpet
  Chung-Hua Weng, piano

May 2021

 1. 圖片
  8May
  Markus Stenz, conductor
  Alexander Romanovsky, piano

 2. 圖片
  14May
 3. 圖片
  15May
  Chika Miyazaki, flute
  Tung Nguyen Hoang, oboe
  Ti Huang, clarinet
  I-Hsiu Chen, bassoon
  Pin-Chun Liu, horn
  Sebastian Efler, percussion
 4. 圖片
  30May
  Shao-Chia Lü, conductor
  Meng-Chieh Liu, piano

Jun 2021

 1. 圖片
  11Jun
  Ting-Yuh Wu, Chia-Hao Lee, violin
  Yen-Ting Wu, viola
  Jih-Sheng Huang, cello
  Hsin-Chieh Tsai, double bass
  I-Chun Huang, piano
 2. 圖片
  15Jun
  Wen-Pin Chien, conductor
  Nikolai Saratovsky, piano
 3. 圖片
  25Jun
  Tung-Chieh Chuang, conductor
  Anders Norell, flute
  Shannon Chieh, harp
 4. 圖片
  27Jun
  Yi-Ju Chen, Wen-Tso Chen, violin
  Szu-Chi Li, Ya-Han Huang, viola
  Pin-Wei Su, Yu-Wen Wang, cello
  Yi-Jung Su, double bass
  Fang-Hao Chao, baritone
  Ying-Chu Su, piano

Jul 2021

 1. 圖片
  2Jul
  Shao-Chia Lü, conductor
  Elisabeth Jansson, mezzo-soprano
  National Symphony Orchestra
 2. 圖片
  3Jul
  Shao-Chia Lü, conductor
  Elisabeth Jansson, mezzo-soprano
  National Symphony Orchestra
 3. 圖片
  9Jul
  Shao-Chia Lü, conductor
  Elisabeth Jansson, mezzo soprano
  Fang-Hao Chao, baritone
 4. 圖片
  16Jul
  Shao-Chia Lü, conductor
  Jean-Michel Criqui, director
  Chien-Hao Kuo, lighting design
  Yu-Po Kao, costume design
  Martin Andersson, vocal coach

  Enrico M. Marabelli, Falstaff
  ByungWoo Paul Kong, Ford
  Grace Lin, Alice
  Li-Chin Huang, Nannette
  Ting-Yu Fan, Meg Page
  Juliana Chang, Mrs. Quickly
  Claude Lin, Fenton
  Yin-Chi Chang, Dr. Cajus
  Yi-Wei Lin, Bardolfo
  Julian Lo, Pistola

  Yu-Chung John Ku, Wei-Chun Regina Chang, chorus master
  Taipei Philharmonic Chorus
 5. 圖片
  18Jul
  Shao-Chia Lü, conductor
  Jean-Michel Criqui, director
  Chien-Hao Kuo, lighting design
  Yu-Po Kao, costume design
  Martin Andersson, vocal coach

  Enrico M. Marabelli, Falstaff
  ByungWoo Paul Kong, Ford
  Grace Lin, Alice
  Li-Chin Huang, Nannette
  Ting-Yu Fan, Meg Page
  Juliana Chang, Mrs. Quickly
  Claude Lin, Fenton
  Yin-Chi Chang, Dr. Cajus
  Yi-Wei Lin, Bardolfo
  Julian Lo, Pistola

  Yu-Chung John Ku, Wei-Chun Regina Chang, chorus master
  Taipei Philharmonic Chorus
 6. 圖片
  31Jul
  Shao-Chia Lü, conductor
  National Symphony Orchestra