Top

Jul 2017

 1. 圖片
  28Jul

Aug 2017

 1. 圖片
  26Aug
  Pokey Lin, narrator
  Fang-Hao Chao, baritone
  Hsu Yu-Chen, soprano
  Yi-Chun Chen / Yi-Ju Chen, violin
  Sylvia Szu-Chi Li, Viola
  Pin-Wei Su, cello
  Yu-Ting Hsu, Keyboard
 2. 圖片
  27Aug
  Pokey Lin, narrator
  Fang-Hao Chao, baritone
  Hsu Yu-Chen, soprano
  Yi-Chun Chen / Yi-Ju Chen, violin
  Sylvia Szu-Chi Li, Viola
  Pin-Wei Su, cello
  Yu-Ting Hsu, Keyboard

Sep 2017

 1. 圖片
  2Sep
  Pokey Lin, narrator
  Fang-Hao Chao, baritone
  Hsu Yu-Chen, soprano
  Yi-Chun Chen / Yi-Ju Chen, violin
  Sylvia Szu-Chi Li, Viola
  Pin-Wei Su, cello
  Yu-Ting Hsu, Keyboard
 2. 圖片
  15Sep
  SHAO-CHIA LÜ, conductor
  TAIWAN PHILHARMONIC
 3. 圖片
  17Sep
  Pokey Lin, narrator
  Fang-Hao Chao, baritone
  Hsu Yu-Chen, soprano
  Yi-Chun Chen / Yi-Ju Chen, violin
  Sylvia Szu-Chi Li, Viola
  Pin-Wei Su, cello
  Yu-Ting Hsu, Keyboard
 4. 圖片
  23Sep
  SHAO-CHIA LÜ, conductor
  JAN VOGLER, cello

Oct 2017

 1. 圖片
  1Oct
 2. 圖片
  1Oct
  Yuan-Pu Chiao, lecturer
  Wei-Hong Chen, violin
  Jih-Sheng Huang, cello
  Pin-Chun Liu, horn
  Chiao-Han Liao & Chung-Hua Weng, piano
 3. 圖片
  28Oct
  Peter Meisel, lecturer
  Joyce Chiou, lecturer

  Lectured in English with Mandarin translation
 4. 圖片
  28Oct
  Yuan-Pu Chiao, Lecturer
  Chih-Hong Tseng & Chu-Chun Tsai, violin
  Chao-Ying Lu, viola
  Ying-Chi Tang, cello

Nov 2017

 1. 圖片
  4Nov
  TOBY HOFFMAN, conductor
  CHOLIANG LIN, violin
  WEIYIN CHEN, piano
 2. 圖片
  12Nov
  Hao-Tun Teng & Wei-Hong Chen, violin
  Jubel Chen, viola
  Jih-Sheng Huang, cello
  Chung-Hua Weng, piano
 3. 圖片
  19Nov
  MEI-ANN CHEN, conductor
  DANG THAI SON, piano
 4. 圖片
  25Nov
  OSMO VÄNSKÄ, conductor
  HSIN-YUN HUANG, viola

Dec 2017

 1. 圖片
  1Dec
  YIN-FANG CHANG, condutor
  TONY TSU-WEI LAN, host
  MAY-LIN JU, clarinet
  HAO-TUN TENG, violin
  YI-CHIH LU, piano

 2. 圖片
  3Dec
  YIN-FANG CHANG, condutor
  TONY TSU-WEI LAN, host
  MAY-LIN JU, clarinet
  HAO-TUN TENG, violin
  YI-CHIH LU, piano
 3. 圖片
  9Dec
  YEN-CHIANG CHE, lecturer
  YUN-HSUAN TSAI, soprano
  TING-YU FAN, mezzo-soprano
  PING-CHANG TSAI, viola
  YU-TING HSU, piano
 4. 圖片
  17Dec
  SHAO-CHIA LÜ, conductor
  JO-PEI WENG, mezzo-soprano
  WEI-CHUN REGINA CHANG, chorus master
  TAIPEI PHILHARMONIC CHORUS
 5. 圖片
  22Dec
  SHAO-CHIA LÜ, conductor
  ASMIK GRIGORIAN, soprano
 6. 圖片
  23Dec
  YIN-FANG CHANG & I-CHING LI, narrator
  I-CHING LI & HAO-TUN TENG, violin
  GRACE HUANG, viola
  YI-SHIEN LIEN, cello
  PI-TZU YANG, percussion
  VERA HUI-PIN HSU, piano
 7. 圖片
  30Dec
  YIN-FANG CHANG, conductor
  REINHOLD FRIEDRICH, trumpet
 8. 圖片
  31Dec
  STACEY WEI, curator
  NTCH Summer Jazz Project
  NSO Musicians

Jan 2018

 1. 圖片
  12Jan
  DORIAN WILSON, conductor
  AKIKO SUWANAI, violin
 2. 圖片
  21Jan
  YIN-FANG CHANG, condutor
  TONY TSU-WEI LAN, host
  MAY-LIN JU, clarinet
  HAO-TUN TENG, violin
  YI-CHIH LU, piano

Mar 2018

 1. 圖片
  3Mar
  WEN-PIN CHIEN, conductor
  MARC BOUCHKOV, violin
 2. 圖片
  6Mar
  CHANG-WEN HUNG & MENG-FONG TSAI, violin
  PING-CHANG TSAI, viola
  I-TING CHEN, cello

 3. 圖片
  17Mar
  KA-FAI MA, recitation
  YUAN-PU CHIAO, curator

  I-CHING LI、HAO-TUN TENG, violin
  GRACE HUANG, viola
  YI-SHIEN LIEN, cello
  PEI-YAO WANG, piano
 4. 圖片
  23Mar
  SHAO-CHIA LÜ, conductor
  PIOTR ANDERSZEWSKI, piano
 5. 圖片
  25Mar
  ANDERS NORELL, flute
  MAY-LIN JU, clarinet
  I-CHING WANG, oboe
  KAI-YU JIAN, bassoon
  YU-TING HSU, piano
 6. 圖片
  30Mar
  SHAO-CHIA LÜ, conductor
  WEI-CHUN REGINA CHANG, chorus master
  TAIPEI PHILHARMONIC CHORUS

Apr 2018

 1. 圖片
  14Apr
  MICHIYOSHI INOUE, conductor
  XAVIER DE MAISTRE, harp
 2. 圖片
  20Apr
  JUN MÄRKL, conductor
  STEFAN DOHR, french horn
 3. 圖片
  27Apr
  YIN-FANG CHANG, conductor
  Pei-Yu SHIH, stage director
  Lien-Chi HUANG, stage design
  Yuling LIN, costume design
  Tian-Hong WANG, lighting design
  Cheng-Yuan WANG, projection design
  Vera Hui-pin Hsu, répétiteur

  BOREN CHENG, narrator&Tashi
  Jo-Pei Weng, Albert
  Alfred Chen, General Kan
  Pallas Lai, Bagi
  FLYING GROUP THEATRE
  Hao-Tun Teng, Violin
  Yi-Jung Su, Double bass
  Chika Miyazaki, Flute
  May-Lin Ju, Clarinet
  Kai –Yu Jian, Bassoon
  Loo-Kit Chong, Trumpet
  Ting-Chuan Chen、Pi-Tzu Yang, Percussion
  Shannon Chieh, Harp
 4. 圖片
  28Apr
  Artemis Yen, lecturer & piano
  Chih-Hong Tseng & Chu-Chun Tsai, violin
  Chao-Ying Lu, viola
  Ying-Chi Tang, cello
  Meng-Chun Lin, soprano
  Yi-Chih Lu, piano
 5. 圖片
  28Apr
  YIN-FANG CHANG, conductor
  Pei-Yu SHIH, stage director
  Lien-Chi HUANG, stage design
  Yuling LIN, costume design
  Tian-Hong WANG, lighting design
  Cheng-Yuan WANG, projection design
  Vera Hui-pin Hsu, répétiteur

  BOREN CHENG, narrator&Tashi
  Jo-Pei Weng, Albert
  Alfred Chen, General Kan
  Pallas Lai, Bagi
  FLYING GROUP THEATRE
  Hao-Tun Teng, Violin
  Yi-Jung Su, Double bass
  Chika Miyazaki, Flute
  May-Lin Ju, Clarinet
  Kai –Yu Jian, Bassoon
  Loo-Kit Chong, Trumpet
  Ting-Chuan Chen、Pi-Tzu Yang, Percussion
  Shannon Chieh, Harp

May 2018

 1. 圖片
  4May
  Wing-sie Yip, conductor
  Alexei Volodin, piano
 2. 圖片
  5May
  Wing-sie Yip, conductor
  Alexei Volodin, piano
 3. 圖片
  5May
  Grace Lin, soprano & lecturer
  Jo-Pei Weng, mezzo-soprano
  Julian Lo, bass
  Vera Hui-Pin Hsu, piano
 4. 圖片
  11May
  GÜNTHER HERBIG, conductor
  LOUIS LORTIE, piano
 5. 圖片
  18May
  Yuan-Pu Chiao, Lecturer
  Ling-Hui Lin, soprano
  Chih-Hsiang Wang, violin
  Chih-Yin Wei, cello
  Chika Miyazaki, flute
  Vera Hui-Pin Hsu, piano
 6. 圖片
  19May
  GÜNTHER HERBIG, conductor
  MEI-LING CHEN, soprano
  I-CHIAO SHIH, mezzo-soprano
  WEI-CHUN REGINA CHANG, chorus master
  TAIPEI PHILHARMONIC CHORUS
 7. 圖片
  25May
  HANS GRAF, conductor
  HAOCHEN ZHANG, piano

Jun 2018

 1. 圖片
  10Jun
  Lina Yeh & Rolf-Peter Wille, narrator&piano
  Tien-Lin Chiang,vocal & piano
  Chika Miyazaki, flute
  Kai-Yu Jian, bassoon
  I-Ching Wang, oboe
  Pi-Tzu Yang, percussion
  Yu-Ting Hsu, piano
 2. 圖片
  15Jun
  SHAO-CHIA LÜ, conductor
  MICHAEL ROLL, piano
 3. 圖片
  24Jun
  SHAO-CHIA LÜ, conductor
  JIAN WANG, cello

Jul 2018

 1. 圖片
  6Jul
  SHAO-CHIA LÜ, conductor
  HUAN-HSIUNG LI , stage director

  WILL HARTMANN, Parsifal
  HEIKE WESSELS, Kundry
  MICHAEL LION, Gurnemanz
  CHUNG-KUANG LIN, Amfortas
  MARTIN NG, Klingsor
  MENG-CHUN LIN, GRACE LIN, TING-YU FAN, MING-FANG LO, CHIU-WEN WANG, YU CHEN, Six Flowermaidens

  MARTIN ANDERSSON, vocal coach
  MENG-HSIEN PENG, chorus master
  THE MÜLLER CHAMBER CHOIR
 2. 圖片
  8Jul
  SHAO-CHIA LÜ, conductor
  HUAN-HSIUNG LI , stage director

  WILL HARTMANN, Parsifal
  HEIKE WESSELS, Kundry
  MICHEAL LION, Gurnemanz
  CHUNG-KUANG LIN, Amfortas
  MARTIN NG, Klingsor
  MENG-CHUN LIN, GRACE LIN, TING-YU FAN, MING-FANG LO, CHIU-WEN WANG, YU CHEN, Six Flowermaidens

  MARTIN ANDERSSON, vocal coach
  MENG-HSIEN PENG, chorus master
  THE MÜLLER CHAMBER CHOIR

 3. 圖片
  20Jul
  YIN-FANG CHANG, conductor
  DAVID WANG, Play-Reading

  YUAN-PU CHIAO, script adaptation
  YAN-REN CHEN, visual design

  MENG-CHUN LIN, soprano
  YUN-HUNG CHEN/I-CHEN YANG, chorus master
  TAIPEI CHAMBER SINGERS

 4. 圖片
  27Jul
  YIN-FANG CHANG, conductor
  DAVID WANG, Play-Reading

  YUAN-PU CHIAO, script adaptation
  YAN-REN CHEN, visual design

  MENG-CHUN LIN, soprano
  YUN-HUNG CHEN/I-CHEN YANG, chorus master
  TAICHUNG CHAMBER CHOIR