Papa Haydn

Dear Little Ones

Papa Haydn


2017-12-23 Sat 14:00Recital Hall 350
2017-12-23 Sat 17:00Recital Hall 350
YIN-FANG CHANG & I-CHING LI, narrator
I-CHING LI & HAO-TUN TENG, violin
GRACE HUANG, viola
YI-SHIEN LIEN, cello
PI-TZU YANG, percussion
VERA HUI-PIN HSU, piano
SARAH TU, script